Plats för Gotlands folkhögskola

är nu bestämd vid Isums i Atlingbo. Några elevplatser finnas ännu, hvartill ansökningar kunna före 1 Juni ingifvas till Styrelsen under adress Visby. Afgiften för hvarje läroår, 40 kronor, erlägges vid inträdet i skolan. Bostad och kost få eleverna sjelfva förskafta sig.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *