Passagerarelista.

från Stockholm, 29 Juli.
Prosten Lyth, kapt:ne Belfrage, Wahlgren; kons:ne Romdabl, Stare; kyrkoh. Frendin; hrr Ericsson, Zimmerman, Grönstrand, Buck, Hellgren, Blomqvist, Ludvig, Didricksson, Tiljander, Svensson, Hörnstrand, Linnarsson; fru:na Jeurling, Karlman; frök:na van der Burg, Calissendorff, Dikander, Smedman, Rosendorff.

Från Kalmar, 30 Juli 1876.
Konsul Bäckström, räntmiäst. Eneqvist, kapt. T. v. Braun, dokt. Boscholdt; hrr Bolinder, Pettersson, Engström, Nicklasson, Richter, Hansson, Blom, Nilsson; fruarna Bolinder, Holmström, frök:na Ficke, Ringberg.

Från Stockholm, 1 Augusti.
Ingeniör Liljehöök doktor Pontin, löjt:na Åkerhjelm, Gyllenram, Falkman; hrr Carlman, Lyth, Cramér, Kylander, Wallér, Pettersson, Edman, Johanssen, Ljungberg, Edman, Blixén, Malmström, Broman, Dahlbäck, Wetter, Wisselgren; fru Malmström; frök:na Fries, Carlhdlim, Forsell, Lindström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Augusti 1876
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *