Passagerarelista.

Från Stockholm 15 Juni.
Baron Kruse, kyrkoh:ne Östberg, Söderberg, kapt. Gondret, hrr Freidenfeldt, Widman, Caspersson, Lagerström, Liljegren, Smedberg, Ekström, Blomqvist, Bogström, Eriksson, Hammarbesg, Lindeström, Ljungqvist, Carlsson; öfverstinnan Kriger, fru Gondret, frökn:na Wachtmeister, Klintberg, Caspersson, Bolin, Fåhræus.

Från Stockholm 17 Juni.
Brukspatr. Tisell, dokt. Gethe, notarien Lötvenberg, öfverste de Maré, ingeniör Schyl, major Kylander, konsul Enequist;doktor Klingvall; hrr Herlitz, Hauffman, Johnson, Tillberg, Palmgren, Säve, Lundström, Kindberg, Åckander, Lindbom, Wahlgren, Melander, Lindström; fru:na Leatz, Halliog, Klingvall, Hauffman, Siggelin; frök:na Lindström, de Maré, Petterson, Blomberg, Andersson, Nordsvan, Dahl.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juni 1876
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *