Passagerarelista.

Från Stockholm, 27 April.
Landshöfding R. Horn, kommendör-kapt. af Klint, jägm. Sylvan, Lagerqvist, grossh. Meyer, löjtn:ne Gyllenram; hrr Johansson, Grönberg; Cedergren, Holmström, Nordin, Landeberg, A. Fahlström, kapt. Rydholm, L. P. Berglund, fruarne Liljeström, Segerdahl; frök:ne Stjernholm, Beckstadius, Richardsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *