Ordalydelsen

i k. m:ts resolution på de särskilda besvär stadsfullmäktige i Visby samt lektor C. J. Bergman m. fl. anfört emot länsstyrelsens beslut i fråga om teckning för Visby stads räkning at aktier till belopp af 500,000 kronor uti den tillämnade jernvägsanläggningen är denna:
K. M:t har prötvat skäligt med ändring af länsstyrelsens öfverklagade utslag förklara, att den af lektor Bergman och hans medparter i målet förda talan icke bort föranleda upphäfvande af stadsfollmäktiges i fråga varande beslut och ärendets återvisande till förnyad behandling af stadfullmäktige.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Juni 1876
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *