Om halshuggning,

betraktad från fysiologisk synpunkt, har professor Frit of Holmgren i Upsala, hvilken, såsom våra läsare känna, stod vid schavotten, då mördaren Hjerts bufvud föll för bilan, utgifvit en läsvärd broschyr om 61 sidor, hvilken utgör ett aftryck af en författarens athandling i Upsala läkareförenings förbandlingar. Vi återkomma till detta arbete och nämna endast i förbigående att förf., som gör en till Dagens Nyh. för någon tid sedan insänd uppsats i ämnet till utgångspunkt för sin framställning, kommer till den slutsats att ”hjertat upphör vid förr att slå efter halshuggning än efter många andra hastiga dödsorsaker” och ”att det afhuggna hufvudet erfar intet”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen, 18 Juli 1876
N:r 57

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *