Om ångaren Klintehamn

skrifver Dagens Nyheter: Klintehamn är namnet på en vid O. A. Brodins varf i Gefle nybygd, första klassens passagerare-ångare med maskin om 50 hästars kratt, hvilken skallunderhålla förbindelse mellan Klintehamn, Stockholm och Kalmar. Ångaren, som lastar 3,500 centner vid 8 fots djupgående, har till befälbafvare kapten A. Smitterberg och afgick i fredags till Stockholm för att börja sina turer.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 16 Maj 1876
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *