Navigationsskolan.

Vid examina, som afslutades i lördags, blefvo följande elever utexaminerade:
till Sjökaptener af 1:a klassen, M. V. A. Ahlander och L. J. N. Ödman;
till Sjökaptener af 2:a klassen, C. A. Häglund, A. L. A. Gustafsson, J. O. N.
Cedergren, F. G. Wikström, J. N. Lyth, N. E, Hansén, S. A. Klintberg och C. F. Höglund; samt
till Styrmän aj 2:a klassen, C. J. Siggelin, O. S. Roslin, J. A. Nyberg, O. P. Kellgren, O. P. H. Nyman, C. G. Westring, S. O. Beckstadius, C. P. R. Lind, P. O. F. Falk, O. Carlsson och P. E. Blomberg.
Premier, bestående af marinkikare, tilldelades C. A. Häglund och A. L. A. Gustafsson, hvilka erhållit de högsta betygen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Maj 1876
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *