Lärjungeantalet

vid Visby elem. läroverk utgör denna termin 249, deraf 55 lärjungar bevista första klassen, 38 andra, 51 tredje, 29 fjerde, 24 femte, 23 sjette nedra afdeln., 12 sjette öfra afdeln., 10 sjunde nedra afdeln. samt 7 sjunde öfra afdelningen.
Under förra terminen bevistades läroverket af 246 lärjungar. Af desse har 1 afgått af enskilda grunder samt 2:ne med döden de innebrände bröderne Ahlberg). Vi denna termins början inskrefvos 6. Af desse intogos 1 i tredje klassen, samt 5 i andra, dit äfven tvenne från första klassen uppflyttades. Lärjungeantalet är denna termin följaktligen ökadt med 3.
Under denna termin undervisas första klassen på två afdelningar, till hvilken nödvändiga förändrings genomförande nu erhållits statsanslag, sedan H. H. eforus under höstterminen af egna medel dertill anslagit nödigt arvode.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Mars 1876
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *