Länets höfding

hitkom från riksdagen i torsdags. Om han ämnar återvända till riksdagen med dess strid och oro, eller här hemma njuta ett fredligt lugn, veta vi icke. Troligt är emellertid, att, om han återvänder, han dock i allt fall skall komma för sent, för att deltaga i de heta, men isynnerhet för vår ort vigtiga jernvägsstriderna, hvilka i dagarne vid riksdagen utkämpas.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *