Lån från manufaktur-diskonten.

Kommerskollegium har, på gjord ansökan, tillstyrkt, att ett förlagslån från manufaktur-diskonten måtte, bland andra firmor och bolag, tilldelas Visby
tändsticksfabriksaktiebolag med 15,000 kr. (bolaget bade begärt 30,000 kr.) — Kollegium hemställer vidare, att lånen måtte få innehafvas under åtta år.
Kapitalafbetalning skulle ega rum först under de fyra sista åren och då med en fjerdedel årligen. Räntan föreslås till 5 procent.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Mars 1876
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *