Klintehamn,

det nya jernångfartyget, som från Stockholm, via Fårösund ankom till Ronebamn 20:de dennes; medförde 7 passagerare och nära full last af styckegods, återvände till Stockholm via Fårösund 22:de, medförande 23 passagerare och icke obetydligt fraktgods. — Fartyget, som mäter 199 tons, har 50 hästkrafters maskin och är särdeles beqvämt inredt samt tillhör personer bosatta å Klinte och Rone hamnar samt omnejder kommer att göra reguliera resor emellan: Stockholm—Klintehamn hvarannan tisdag, Stockholm—Ronehamn hvarannan fredag, och vid mellantiderna turer emellan Stockholm—Kalmar, via Borgholm.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *