Keine 10 öre,

de beryktade, falska 10 öringarne af tysk härkomst, halva nu kommit i rörelsen äfven hos oss, En dag i veckan bortprånglades en dylik, förvillande lik en äkta 10-öring. Det lilla ordet ”keine” (som är ingprägladt öfverst på framsidan och betyder inga) kunde ej utan en ytterlig uppmärksamhet skönjas. Sen upp, ty annars kunna inom kort sådana värdelösa mynt i tusental kastas ut i den allmänna penningrörelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 April 1876
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *