Jernvägsfrågan.

Enligt hit ingången telegrafisk underrättelse lära de öfver Visby stadsfullmäktiges beslut att teckna 500,000 kr. i ”Gotländska jernvägsaktiebolaget” anförde besvär af kungl. m:t ogillats, hvarjemte kungl. m:ts bef:s resolution blifvit upphäfd och sålunda stadsfullmäktiges beslut stadfästadt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 23 Maj 1876
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *