Jernvägsaktieteckningen fortgår.

Så fattades nyligen af Barlinbo socken på kommunalstämma, vid hvilken hela socknens jordegare, med undantag af tvenne mindre hemmansegare, voro representerade, enhälligt det beslut, att teckna aktier i Gotlänska jernvägsbolaget för en summa af 3,000 kronor, med vilkor att station kommer att förläggas inom socknen, samt ytterligare 7,000 kronor, i fall banan komme att dragas vester om Hellene myr, med station så nära Dalhem som möjligt. För det senare alternativet äro på teckningslista inom socknen enskildt tecknade 10,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *