Inbrottsstöld

föröfvades natten till måndagen å stadshotellet, dervid tjufvarne beredde sig tillfälle att från gården, genom att inslå en fönsterruta, inkomma i schweitzerilokalen, och ur den der förvarade kassalådan tillgripa omkring 30 kronor. Någon spaning på såväl desse tjufvar, som på dem, hvilka för en kortare tid sedan från ångf. Gotland tillgrepo en kappsäck, tillhörig en officer, och hvari förvarades linne, kläder m, m., har man ej ännu lyckats erhålla.

Gotlands Allehanda
Lördagen 13 Maj 1876
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *