I anseende till förestående bouppteckning

efter aflidne kronoläsmannen Johan Jacob Alfvegren, kallas den aflidnes möjliga arfvingar, samt alla de som med den aflidne hafva oafslutade affärer, vara sig fordringar eller skulder eller ock annat i och utom den tjenst den aflidne intill sin död innehaft. att tisdagen 22 nästkommande Augusti sjelfva eller genom ombud sig inställa i den aflidnes bostad f. d. kronolänsmansbostället Boterarfve i Sanda socken, eller dessförinnan hos undertecknad sådant anmäla.
Donerarfve i Öja 33 Juli 1876.
J. A. LINDSTRÖM.
Utredningsman i boet.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Augusti 1876
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *