Höjd folkskollärarelön

(bref till Gotlands Allehanda). Wamlingbo för samling beslöt på allmän kyrkostämma 19 Januari att höja sin skollärares lön till 70 kronor. För bifall afgåfvos röster för 1,516 fyrkar, hvaremot 66 röstande fyrkar voro emot den lilla, men välbehöfliga påökningen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *