Hjerts afrättning.

Till D. N. telegraferas: Sparreholm, 18 Maj kl. 9,30 f. m. Dödsdomen öfver Hjert verkstäldes i dag på afrättsplatsen Lidamon, belägen tre fjerdedels mil norr om Malmköping. Sedan spetsgård af 150 man bildats kring schavotten, uppläste kronolänsmannen Gothman klockan halft sex (sju?) dödsdomen öfver delinqventen, som på slaget klockan sju anlände till afrättsplatsen. Han var fängslad till hand och fot, bevakades af två gevaldiger och åtföljdes af tjenstförrättande predikanten vid Stockholms läns cellfängelse I. Hellstedt, som beredt honom till döden. Då vagnen körde inom spetsgården och under det bojorna aftogos betraktade den lifdömde brottslingen lugnt den kring platsen samlade folkmassan, som torde kunna uppskattas till omkring femton hundra personer. Med fasta steg beträdde han derpå schavotten, der han knäföll, bhvarpå pastor Hellstedt öfver honom läste en bön samt Fader vår. Derefter aftog Hjert sjelf ytterrock, rock väst och halsduk samt nedvikte skjortan, hvarpå han sjelf, utan bindel för ögonen, lade sig ned på den med granris klädda stupstocken. Skarprättaren J. F. Hjort trädde nu fram och skilde med ett enda, kraftigt hugg hufvudet fullständigt från kroppen. Ögonblicket derpå framrusade ur folkmassan personer, försedda med glas och skedar för att upphemta blod. En eller annan lyckades, de andre drefvos tillbaka. Muskelryckningar märktes i ansigtet på det afhuggna hufvudet, som, jemte kroppen, lades i en svartmålad kista, hvilken affördes till Håtorp, der den afrättades qvarlefvor skulle besigtigas af professor F. Holmgren, som var närvarande vid afrättningen. Vädret var soligt men blåsigt.
Hjert affördes från Stockholm med extratåg i går kl. half 3 f. m. till Sparreholm, der vagn var den lifdömde och hans bevakning till mötes.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Maj 1876
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *