Hertigen af Gotland,

hvilken i egenskap af kadett på ett örlogsfartyg skall besöka Norra Amerika, lär komma att på ett festligt sätt mottagas af skandinaverna i Newyork, hvilka för det ändamålet tillsatt en nämd att vidtaga nödiga anordningar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Juni 1876
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *