Hedrande och efterföljansvärdt.

(Bref till Gotlands Allehanda). På nyligen hållen kommunalstämma inom Follingbo socken uttalade man sig allmänt för önskvärdheten af att för hvarje barn, som födes inom församlingen från och med år 1876, minst 5 kronor måtte i lifränteanstalt insättas. För de barn, hvilkas föräldrar äro så fattiga, att de icke kunna åstadkomma insättningarne, beslöt man bekosta dessa af kommunalkassan. — Äfven I, Follingbor, ären ju sålunda hågade att göra uppoftringar, då det gäller eder kommuns och dess medlemmars framtida väl. Hvarför ären I då så ohågade, då fråga är om främjandet af den sak, hvilken kraftigast af allt kommer att befordra edra söners bästa, nemligen jernvägsanläggningen?

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Februari 1876
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *