Gotlands läns Hushållningssällskaps

hrr Ledamöter kallas härmed till ordinarie sammankomst måndagen 3 inst. Juli kl. I e. m., i Hypoteksföreningens lokal, hvarvid hufvudsakligen följande ärenden förekomma:
Om ansvarsfrihet för förvaltningen af Sällskapets och Konung Carl Johansfondens medel och angelägenheter;
Fastställande af årsstat för Landtbruksskolan;
Fastställande at instruktion för Slöjdskolans Styrelse;
Fastställande af ordningsreglor för Slöjdskolan;
Om anslag till Slöjdskolans ritlärare för en resa i skolans intresse;
Om föreslaget inköp af en hingst;
Fortsatt behandling af förslag till reglemente för kreatursförsäkringsbolag;
Om anslag till försök med ålfiske;
Om anslag till slöjdundervisning för år 1877;
Val af en Suppleant i Styrelsen öfver Landtbruksskolan;
samt diskussion öfver uppgifvet ämne, som af Bestyrelsen för Landtbruksmötet tillkännagifves.
Visby 15 Juni 1876.
RUD. HORN.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juni 1876
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *