Gotlands fornsal

torde nu snart komma att finnas till icke blott till namnet, utan också i verkligheten. Arbetet med i ordning ställande af den dertill afsedda våningen vid Späcksrum fortgår nemligen oafbrutet och inom en icke allt för aflägsen framtid skola Gotlands fornlemningar, sammanförda till ett ställe och ordnade till ett helt, finnas att bese för hvarje vän af Gotlands forntid.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *