Gåfva till Guds hus

(bret till Gotlands Allehanda). Kyrkovärden O. Pettersson Mattsarfve och hans hustru hafva till Hörsne kyrka skänkt en väl arbetad och med många prydnader försedd, fjortonarmig ljuskrona af messing, hvilken första gången med itända ljus prydde Hörsne kyrka vid sistlidne juldags otte-gudstenst. Då i våra dagar en del tyckes förakta våra kyrkor och gudstjensterna derstädes och hellre lyssna till hvad vissa nyhetsmakare föra på banan av, är det glädjande att de dock ännu finnas, som icka öfvergifvit fromma förfäders vödnad för det heliga och för våra sköna tempel.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1876
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *