Funnet lik.

Från Kalmar skrifves: 5 d:s påträffades at Per Simonsson och Per Persson i Högenäs, 1/4 mil till sjös å östra kusten utför Källahamn, liket efter en mansperson, som anses hafva legat i sjön öfver sistlidne vinter och tillhört besättningen å den förlidne höst i närheten af Källahamnp förolyckade jakten Anna Maria från Klintehamn. Händerna å liket äro bortnötta likasom ansigtet är oigenkänneligt, men kläderna voro något bibehållna. Vid undersökning af liket, hvars längd utgör 5 fot 7 tum, påträffades i ena vestfickan ett med vidhängande kedja försedt cylinderur af silfver, å bvars boett funnos ingraverade bokstäfverne H. P. Liket är begrafvet å Källa kyrkogård, och är skrifvelse härom afgången till den aflidnes förmodade anhöriga å Gotland.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *