Från sjön.

(Bref till Gotl. Alleh.). Den 6 d:s ankrade invid Närs holme skoperten Catharina, kapten E. Enochsen, på resa från Bergen till Riga med last af sill. Fartyget, som hemmahör i Stavanger, var nerisadt och hardt när redlöst, i anseende till sitt läge vid den öppna kusten. Kapten E. hade hos dykeribolaget Neptun begärt hjelp. Pogeidon utgick då, men kundeicke framgå till den nödstälda skonerten, emedan Gotlands hela ostkust är starkt blockerad med is. Vid Ronehamn ligger isen omkring 7 å 8 tum tjock. — äfven Westergarn har haft påhelsning af stora massor drifis.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1876
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *