Förteckning

öfver badgäster vid Visby vattenkuranstalt år 1876: — Landtbr. E. Asbrink, Gestrikland. — K. Forstén, Upland. — Häradshötd. Th. Freidentelt, Stockholm. — Fröken M. Freidenfelt, dito. — Grossb. Unman, dito. — Jöns Jönsson, Blekinge. — Handl. A. G. Petersson, EEE — Nils Svensson, Hanna Svensson, Pelir Nilsson, Johanna Persson, Ellen Christensson, alla från Skåne. — Theodor Freidenfelt, Stockholm. — P. O. Johansson, Stråtjära. — Orgelnisten O. H. Knutsson, Skåne. — Fru Setterlund, Hedvig Setterlund, > Ebba Setterlund, fr. Stockholm. — Kyrkoh. G. Jonsson, dito, — Bokhällarenv J. Persson, Eslöf, Skåne. — Mamsell Thild. Christensson, Fru Christenson, Mamsell Ing. Christensson, Clara Lundell, Hanna Jonsson, Mamsell Gerda Ringberg, Herman och Gustaf Ringberg, Emma Jobansson, Inga Persson, Anders Persson, Nils och Jöns Persson, Nils Svensson, Karl Nilsson — alla från Skåne. — Skollärarionan Bengta Svensson, Sölvesborg. Lektor: Lefrén och Fru Svea Lefrén fr. Finland. — Mamsell Eva Nordsvan och fru Harling, fr. Stockholm. — Fru Anna Persson, Eslöf, Skåne. — Handl. D. J. Jonsson, med tru, Mamsell Britta Jonsson, Landtbr. Jean Andersson — alla från Dalarne. — Fru Westerström och ”mamsell Ida Westerström fr. Södermanland. — Frök. Francis Häling, Elisabeth och Ebba Häling, och Frans Häling, — alla från Stockholm. — Frök. Rosa Thorsén, Finland. — Fröken Fredrika Bergh, Skåne. — Stud. O Skog, Upsala. — O. Tydén, Södertelje. — Handl. E. Carlsson, Upsala. Fru Lindström, Stockholm — Jon Jonsson Dalarne. — Landtbr. Isac Östin, Norrland. Herr M, Bylvude, Hernösand. — P. E. Andersson, Norrland. — Alb. O Olsson, Warm”land. — E. Christiansson, Norrland. — Gertrud Jonsson dito, — C. Wennberg, Clof Wennberg, Anna Wennberg, Karolina Forsberg — alla från Tidaholm. — Karin Larasdotter, Dalarne. — Fröken Sofia Dahlstedt, Gefle. — Landtbr. A. Barklund, Hudiksvall. — Troil Persson, Skåne. — Algot Svensson, d:o. — Insektor Ekvall, Falköping. — A. Berglöf och Kristina Berglöf, Norrland. Fru v. Feilitzen, Gamleby, Helfrid v. Feilitzen, dito. — Handl. Dahlstedt, Gefle. — Nils Perssson, Skåne. — Nils Tannberg, Norrland. Lars Wedmak, dito. — Fru Math. Ahlander, Nerike. — J. Erik Persson, Norrland. — 0. Frank, dito, — Byggmästaren P. Rundberg, Waxholm. — Handl. N. Persson, Skåne. — G, Göransson, Norrland. — E. Jönsson, Skåne, — Stud. Teodor Troberg, Finland. — Landtbrukaren Nils Svensson, Ing. Nilsson, S. Nilsson — alla fr. Skåne. — Fru Siltberg, Stockholm. — Fabrikör Lundin, Stockholm. Bokb. Bratt, Gefle. — Skolläraren Tunell, dito. — Maria Ekstrand, Stockholm. — Herr J. Svensson, Örebro. — Handl. Gov. Lindgren, dito. — Kyrkoherden Helander med familj, Störa Mellösa. — Fru Lundin, Stockholm. — Fru Freidenfelt dito. — Frök:na Elisabeth, Amanda och öka Cronvall, Stockholm. — Fröken G. Wetterström, Finland. — Bengt Persson, Skåne. — Frök:na E och Lydia Jonsson, Täby. — Frök:na Anna Dablström och Ida ”Höök, Stockholm. Frök. M. Larsson, Gefle. — Kyrkoh. Blomqvist, Finland. — Häradsh, Alexandersson Stockholm. — Handl. 0: Lundqvist, Wingåkra. — A. I. Forsström, Gefle. — Hr G. Montelius med familj, Stockholm. — Frök. Hilda Öhman, dito. — Britta Eriksson Dalarne. Fru Ingeborg Holm, Westerbotten. — Fru Maria Eriksson, Roslagen. — Anna Oblsson, fru Lundqvist, Erik Sjöstedt, landtbr. Joh. Hellén, Martha Ohlsson, Anna Molander, Erik Persson, — alla från Norrland. — Landtbr. O. Bergvall, Ångermanland. — Frök. Sofia Forsströmsson, Sundsvall. — Landtbr, And. G. Alin, Stockholms län. — Fr. Starke, Upland. — Landtbr. J. Eriksson, dito. — 5. Andersson, Helsingborg. — Pehr Nilsson, O. Jönsson, Fru C. Jönsson, Anua Jönsson, Paulina Jonsson, Johanna Nilsson — alla fr. Skåne. — Frök. Aug. Lindbolm, Upland. — Thilda Andersdotter, Westergötlaud. — Sofia Carlsson, dito. — Mekaniske arb. J. Haglund, Stockholm. — Dito A. Magnusson, dito. Skoll. J. P. Sandberg, Småland. — Hanna och Elga Olsson, Skåne. — Petter Johansson, Småland. — Frökina M. Attoff och Hanna Holmberg, Örebro. — Bokh. A. P. Svensson, Wieslanda, Småland. — Kolp. Johannes Jöns: son och J. Persson, Karin Olsson, Nils Svensson, Lars Larsson — alla från Skåne. — Landtbrnkaren A. P. Johansson, Småland. — Kristina Johansson, dito. — Bothilda och Kerstin Persson, Skåne. — Landtbr. B. Andersson, dito. — Landtbr. G. Bengtsson, dito. Kyrkoh. J. Wadman, Upland. — Frök. Bolin, Stockholm, — Handl. G. Nygren, Linköping. — Handl. Lindqvist, Norrland. — Fru Lindqvist, dito. — Fröken M. Lagerfelt, Linköping. — Kommissarien Aug. Rinnander, med familj, Motala, — H. Edbom, Upsala. — Frök. Zander, Stockholm. — Helga Lukander Finland. — Pastorskan fru Salau, dito. — Friberrinnan Lagerfelt, Linköping. — Fröken M. och E. Richard, Stockholm. — Fru Öhman, Nya Koparberget. — L. P. Persson, Göteborg. — Fru Gulin, Finland. — Bruno Guliny dito. — Skogdahl, Lund. — Aktuarien Wennerbom, Stockholm. — Frök. Fagerdahl, Norrköping. — W.. Pisonius med fru, Finland. Handl. Delfin, Dalarne. — J. Nilsson, Wermland. — Fröken Ida Wettersten, Finland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Augusti 1876
N:r 63

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *