Förteckning öfver badgäster

vid Visby vattenkuranstalt år 1876:
Fröken Johanna Paus, Norge. — Skräddare Alfred Nilsson, Westervik. — Kontorist A. Huggert, Norrköping. — Kontorist A. Hammarlööw, Norrköping. — Studerande Brolin, Norrköping. — Fabrikör Kullberg, London. — Löjtnant Lundberg, Stockholm. — Grefve G. Posse, med familj, Wreten. — Skollärare A. Nilsson. — Wendla Curlsson. — 8. Klemmesson, Skåne. — Mamsell Klemmesson, Skåne. — Studerande J. Rosenius, Stockholm. Math. Jahnsson, Bergslagen. — Urmakare J. Sandberg, Stockholm. — Elvira Stockenberg, Norrköping, — August Nilsson. And. Johansson. — Orgelbyggarn Sjöberg, Amerika. — Länsbokhållare Sundberg, Falun. — Studerande N. Wikander, Upsala. Studerande B. Bergman, Upsala. — Mamsell Ulla Bergh, Fahlun. — Matb. Hedborg, Falun. — Predikant C. J. Olsson, Dalarne. — Lisen Carlsson. — Studerande J. Eriksson, Dalarne. — Fru B. Beckström, Dalarne. — Hustru Sofia Eriksson, Dalarne, — Garfvare Engström, Småland. — Landtbr. L. J. Pettersson, Nerike. — Kolport. Johansson, Södermanland. — Handlande K. Weibull, Göteborg. — Fru Weibull, Göteborg. — Landskamrer Tallette, Finland. Skollärare Andersson, Dalarne. — Handlande J. Persson, Dalarne. — Kolportör A. Andersson, Uppland. — Kolportör Pederssen, Norge. — Mamsell M. Andersson. — Lovisa Lindbom, — Mamsell Hulda Nyberg, Norge. Fröken Hvitfeldt, Norge. — Fröken Svenda Holst, Norge. — Fröken W. Wegolius, Wermlaud. — Fru Klara Gustafsson, Helsingland. — J. G. Hultstein. — Handlande J. Bergqvist, Helsingland. — Maria Andersson, Helsingland. — K, Eriksson, Helsingland, Lor. Abrahamsdotter, Helsingland. — Flickan Josefina Haglund. — Emma Larsson. Fröken Nenny Ståhl, Stockholm. — Fru Rossler, Stockholm. — Fru Elgenstjerna, Norrlånd. — Margret. Jansson, Roslagen. Kontr.-Prost Dr. Söderberg, Hanebo via Gefle. — Prostinnan Söderberg, Hanebo via Gefle. — Anton Lindgren, Gotland. — Olof Olsson, Gotland. — Skollärare H. Olofsson, Gotland. — L. P. Olsson, Gotland, — Gustaf Petersson, Gotland. — Olot Petersson, Gotland. — Pastor Axel Lyth, Gotland. — Fru Carlström, Gotland. — Prosten Östberg, med familj, Söderhamn. — Fru Ljung, Söderhamn, — Fröken Henriette Wachtmeister, Wermland. — Alfred Ljungqvist, Stockholm. — Fanjunkar Lindström, Stockholm. — Kristin Jansson, Dalarne. — Fru Greisén, Stockholm.

Badgästernes hela antal utgjorde igår vid bad- och vattenkuranstalten 553, förutom de 30, hvilka begagna endast bassinbaden. Summa således: 583.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Augusti 1876
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *