Förteckning öfver badgäster

vid Visby vattenkuranstalt år 1876: J. A. Bratt, Norrland. — Fabrikör Kliogvall, Karlskrona. — Pastor E. Rudberg, Östergötland. — Fröken Anna Björkman, Upland. — Fru J. Björkman, dito. — Pastor P. G. Karlsson, Norrland. — Mamsell Cbarl. Carlsson, dito. — Direktör Blomqvist med fru, Örebro. — Bokbindaren K. Pettersson med familj, Eksjö. — A. Modin, Hernösand. BE. Eriksson, Söderhamn. — J. Jönsson, Skåne. — Fru Löfvenberg, Stockholm. — Ingeborg Löfvenberg, dito. — Fru A. Modin, Hernösand. — Mamsell Lind, Kalmar. — Fru Wennerbom, Stockholm, — Muraren Larsson, Örebro.
— L. Karlsson, Nya Kopparberget. — Friherrinnan Lagerfelt, Linköping. — Pastor E. Palmberg, Småland. — Olivia Nilsson, Skåne: — A Siltberg, Stockholm. — Skoll. Pettersson, Enköping. — Kristina Gafrelin, Norrland. — Stud:mne Birger och Kr. Welinder, Skåne. — Bokh. Kellman, Hernösand. — Karin Péonius, Finland. — Skollärarionan Hanna Åva Upland. — Instrumentmak Lundqvist, Örebro. — Emma Lundqvist, dito. — Fröken Konst. Åkerlund, Stockholm. — Aug. Andersson, Wermland. — Pastor S. Ekman, Östergötland. — Fru Welin, Stockholm. Fröken Pere dito. — P. Ljungdahl, Fahlun. — Fra Akerlund, Stockholm. David Fodin, Norrtelje — Henrik Boman, dito. — Anna Öhman, Nya Kopparberget. Boktryckaren Svensson, Stockholm. — Hesse, Norrköping. — Fabrikör Wellenius med familj. dito. — Anna Andersson, dito. — Pastor Cervin, Amerika. — Skolläraren A; Östlund, Westergötland. — Stud. Nils Pehrsson, Skåne. — Lukander, Finland. — Apot. Rydberg, Jönköping. — Faa Jansson, dito. — Fru N. Ögren, dito. — Ö. Ahnfelt, Kalshamn. Löjtnant Gedda. — Stud. Flischer, Norge. Fröken M. Flischer, dito. — Inspekt. Andersson, Norrland. — Stud. Colliander, dito. Predikanten K. Fröling, Upland; — Frök. Otilia Falk, Jönköping. — Fröken Hanna Falk, Stockholm — Fru Nyström, Finland. — Fröken Maria Hellsten, dito. — Fru Mon» telius, Stockholm. — Karl Montelius, dito. Insp. E. Erlacdsson, Dalarne. — Fru och Fröken Drotty, Linköping. — Handl, Ahlgren, Gefle. — Fru Pohl, Eksjö. — Fredrik Pohl, dito. — Studeranden Tyrén, Upsala. — Herr K, Sjögren, Kalmar. — Ellen Pettersson, Skåne. — A. Månsson, dito. — Handl. Appelberg, Stockholm. — Sergeanten Schoutz, Säfsjö. — Stud. Westbom, Wermland. — N. E. Larsson, Dalarne. — Madam Larsson, dito. — ÖOrgelnisten Simlund, Upland. — Handl, A. Pettersson, Luleå. — Kommissarien Brundin, Stockholm. — Fru Engström, dito. — E. Johansson, -Jemtland. — Skoll. J. E. Johansson, Dalarne. — Karolina Holmgren, Norrköping.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Augusti 1876
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *