Försvunnen.

Ogifte hemmansegaren Petter Jakob Pettersson från Skymnings i Fleringe har sedan i tisdags morgon saknats i sitt hem, och, oaktadt trägna efterspaningar, ej kunnat anträffas, hvadan antagligt är, att han antingen förkortat sitt lif eller afvikit från orten; vissa omständigheter tala för det förra antagandet. Ekonomiskt betryck anses såsom orsaken till hans försvinnande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 April 1876
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *