Förordnande.

Kungl. maj:ts befallningshafvande har på grund af § 34 uti kungl. förordningen angående eldfarliga oljor och vissa andra dermed jemförliga vätskor den 26 November 1875 förordnat läroverksadjunkten fil, doktorn G. F. Hallenberg att vara
kontrollant: öfver dylika oljor i Gotlands län.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1876
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *