Förordnade.

Kaptenen vid Gotlands national beväring H. Lindström att från och med den 23 sistl. Nov. under lektorn A. Sundbergs sjukdom uppehålla dennes lektioner vid elementarläroverket uti fremmande lefvando språk; — d. 8 sistl. Dec.: kyrkoherden J. Broander att från och med d. 7 innev. Januari under kontraktsprosten A. J. Lyths bortovaro vid riksdagen vara v. prost i södra kontraktet; — utn. kyrkoberden M. Kolmodin att från och med s.d. vara v. pastor i Burs pastorat och Lye församling, — Komministern J. Löthberg att från och med s. d. jemte innehafvande Komministersbefattning vara v. pastor i Alskogs församling.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1876
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *