För första gången

var i måndags Visby brandkår i sin helhet samlad till mönstring och öfning. Ett lifligt intresse för öfningarna förspordes hos hvar man; måtte detta blott alltid vara lika varmt, så skall Visby brandkår i framtiden väl kunna uthärda en jemförelse med dylika kårer på fastlandet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 23 Maj 1876
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *