Folkhögskolan.

20 sökande, de flesta från medlersta och södra Gotland, hafva före 1 Februari anmält sig vilja begagna undervisningen instundande höst. De komiterades närmaste bestyr är nu att söka skaffa skolan tak öfver hufvudet. Hittills hafva följande lokaler anmälts: 1) Hexarfve i Ekeby; 2) Nickarfve i Hejdeby; 3) Sixartve i Wiklau; 4) Gellungs i Westkinde. Att denna senare frågas icke obetydliga vigt upfattas äfven af allmänheten, kan inges af den i dagens nummer synliga, insända artikeln i ämnet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *