Fjorton aqvareller från Gotska Sandön

och andra ställen, af Blackstadius, finnas, bland andra målningar, i den af Föreningen för nordisk konst anordnade utställningen i frimurareordens egendom n:r 1 Stallgatan, Stockholm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Maj 1876
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *