Fiskeriförsök

för strömmingsfiske efter Gotländsk metod hafva under sistlidne år utförts i Östergötlands skärgård, och hbafva dessa försök, på sätt fiskeriintendentens derom afgifna redogörelse omförmäler, ådagalagt, att denna metod der kan med framgång användas.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Februari 1876
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *