Ett större fynd

gjordes i går vid gräfning af gropar för plantering af träd utanför D. B. W:s under byggnad varande paviljong, strax utanför botaviska trädgårdens norra grind. Fyndet bestod af 2,440 silfvermynt, hvilka lågo i en liten, väl bibehållen lerurna. Mynten, som påträffades på ett djup af endast tre fjerdedels aln, voro mycket små (sammanlagdt vägde de blott 1 skålpund och 7 ort), tunna samt klippta. Åtskilliga hade lika tecken å ömse sidor, men de aldra flesta olika, hvarigenom deras utseende varierade i oändlighet.
Fyndet skall erbjudas kronan till inlösen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Maj 1876
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *