Ett rykte

vill veta att Gotland i sommar skalle få den höga äran att mottaga ett besök af ingen mer och ingen mindre än — kejsaren af Brasilien, dom Pedro II, hvilken bär skulle studera öns egendomliga geologiska formationer. Detta rykte torde dock förtjena lika liten tillit, som det för en tid sedan kringspridda om vår konungs hitkomst, hvilket sist nämda saknar grund. — Löjligt vore emellertid, om en sydamerikansk furste skulle aflägga ett besök på vår ö, som ännu aldrig beträdts af hennes egen konung.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *