Engelske ångaren Fairfax,

hvilken under 4 veckors tid upptagit stora dockan vid Beckholmen, är nu färdigreparerad samt kommer att från Stockholm afgå till Fårösund, för att derstädes intaga sin lossade spanmålslast och fortsätta resan till England.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Augusti 1876
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *