Engelske ångaren Arab

har nu i Oskarshamn intagit full last af hafre, vid pass 13,400 tunnor, hvarmed fartyget inom kort kommer att afgå till England. (0. P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Mars 1876
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *