En sparbanksbok

(bref till Gotlands Allehanda) å 110 kronor öfverlemnades såsom ett minne och till uppmuntran trettondag jul af Hafdhems församlingsbor genom deras kyrkoherde till skollärare Gahnströms dotter, Emma, hvilken under en längre tid spelat orgeln vid gudstjensterna.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1876
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *