Eld utbröt pingstaftonen

kl. 3 uti en husbonden Jakob Jakobsson Bryugns i Wall tillhörig ladugårdsbyggnad. En sjuårig gosse hade nämligen roat sig med att hopsamla åtskilliga brännbara ämnen, såsom hyfvelspån, halm m. m., hvilka han i närheten afladugårdsväggen påtände. Vinden låg åt ladugården och inom ett par minuter stod huset i full låga. Ett större svinkreatur och några höns blefvo lågornas rof, men storkreaturen räddades med knapp nöd ur det brinnande huset. Alla kreaturen äro mer eller mindre svedda och skadade. Förutom ladugården nedbrann äfven lada, tröskverk, en hästsåg jemte alla åkerbruksredskap. Byggnaderna voro uppförda ena hälften af trä, den andra af korsvirke under spåntak, samt brandförsäkrade för 2,800 kronor. Husbonden Jakobsson gör dock en ganska känbar förlust af omkring 3,000 kr., emedan den ännu ej fullt färdiga sågen icke var brandförsäkrad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Juni 1876
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *