Elakartad sjukdom

hos nötkreatur har enligt rapport från länsveterinären till k. m:ts befallningshafvande i länet, yppat sig på hemmanet Stora Mafrids i Vestergarns socken. Tre kreatur bade före veterinärens ankomst till stället aflidit af sjukdom, som verkstäld undersökning gaf vid handen vara fullt utbildad mjeltbrand. Hemmanets öfriga kreatur befunnos emellertid för tillfället friska. Med anledning af denna sjukdoms farliga beskaffenhetkomma nödiga åtgärder att vidtagas till förhindrande af dess vidare spridning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen, 11 Juli 1876
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *