Efterslängar.

I N. D. A. för sistl, fredag läses: I anledning af ett i åtskilliga tidningar synligt telegram från Visby om förloppet vid lifdömde Tektors afrättniog, innehållande bland annat, att han skulle aftonen före exekutionen erbållit nattvarden ”i närvaro af 150 personer, som insläptes i fängelset”, dervid ock orgelmusik och sång utfördes och ”fångpredikanten Westöö höll ett gripande tal”, har fångvårdsstyrelsen redan infordrat förklaring från k:s befhde, om hvilken myndighet eller person må hafva meddelat tillåtelse till denna mot gällande föreskrifter stridande oordning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 23 Maj 1876
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *