Den svåra stormen

under tisdagen och natten till onsdagen förorsakade åtskilliga sjöolyckor. Från Klintehamn berättas, att skonerten ”Otto”, tillhörig konsul E. Liljewalch, dref under lastning på grund, men kom åter flott med förlust af rordret; briggen Lloyds samt 2:ne slupar, af hvilka den ena fyldes med vatten, drefvo äfven på grund men äro, efter hvad man tror, flott komma utan svårare förluster. Äfven från Burgsvik ingå underrättelser om likartade olyckor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 April 1876
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *