Den objudne gästen

(bref till Gotlands Allebanda).
På ett torp i Klinte socken bodde ett åldrigt par, hvilket biträddes af den yngre af sina båda, 20—30 år gamla, söner. Allt var godt och väl, men så kom lunginflammationen, i hvilken först den hemmavarande sonen insjuknade, derpå fadren, så modren, samt slutligen äfven den hemkallade, äldre sonen, som var i tjenst på Hallfreda i Follingbo, Inom loppet af en vecka voro alla fyra döde.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *