Den gotländska jernvägsfrågan

har nu ändtligen lyckats arbeta sig fram ända till riksdagens bord, der den nu hvilar. Motionen, undertecknad af alla tre våra värv. riksdagsmän, finnes å annat ställe i sin helhet intagen. Det gläder oss, liksom förmodligen flertalet af Gotlands innevånare, att under densamma äfven finna hr P. Larssons namn. ”Enighet ger styrka” säger ordspråket.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Februari 1876
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *