Byggnadsnämnden

består nu, sedan såväl magistraten som stadsfullmäktige gjort sitt väl, af följande ledamöter: Hrr Engström, Romdabl, Arweson, Chevalier och Kahl; suppleanter byggm. Pettersson, handl. Lundin, Molér, Lindsström och notarien Kreliger.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Maj 1876
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *