Broomläggningar.

Enligt gjord anmälan komma några broar å vägen emellan Sigurds och Näsunge gårdar i Dalhem socken att rifvas och omläggas, torsdagen och fredagen 1 och 2 nästkommande Juni månad och hänvisas resande att under dessa dagar istället begagna vägen genom Ekeby och Källunge socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Maj 1876
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *