Beviljade lagfarter

under Maj 1876.
1.) Hus och gård nr 6 i Norderrotans 1:ste qvarter, köpare kapt. Henrik Lindström; säljare förmyndaren för Ingrid och Anna Borglund, köpesumma 5,500 kr.;
2.) Hus och gård nr 11 i Klinterotans 3:dje qvarter, köpare: sjökapt. B. C. Siggelin, säljare: Å. F. Lindbys konkursmassa, köpeskilling 1,900 kr.;
3.) Hus och gård nr 105 i Klinterotans 3:dje qvarter, köpare: poliskonstapel C. D. Broström, säljare: sjöman N. P. Liljewardts sterbhusdelegare, köpeskilling 750 kr.;
4.) hus och gård” nr 14 i S:t Hansrotans 1:ste qvarter, köpare: handlanden J. Christiansson, säljaren: mamsell Fredr. Längstadius, köpeskilling 3,500 kr.;
5.) hus och gård nr 97 och 98 i Norderrotans 3:dje qv. köpare: skomakaren A. R.
Blomqvist, säljare: handl. T. Klingvall, köpeskilling 6,000 kr.;
6.) hus och gård nr 12 i S:t Hansrotans 3:dje qvarter, köpare: qvarnegaren C. J. Ohlsson, säljare: handl. L. J. Ehinger, köpeskilling 8,000 kr.; och
7.) bebyggda 2:ne tunnland fri jord i öster för staden belägna ”Lythska hagen”, köpare: arbetaren Fredrik Pettersson, säljare: arbetaren F. P. Nygren, köpeskilling 500 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juni 1876
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *